Rättsfall: Uppkomst av lönefordring med sjöpanträtt

Preskriptionstiden för sjöpanträtt bör räknas löpande från när lönen tjänas in och förfaller till betalning.
Source: Rättslig vägledning