Rättsfall: Uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden på skattekontot är sekretessbelagda enligt 27 kap. 1 § OSL

Kammarrätten delar Skatteverkets bedömning att uppgifter på skattekontot är sekretessbelagda enligt 27 kap. 1 § OSL. Kammarrätten delar även bedömningen att beslutsoffentligheten enligt 27 kap. 6 § OSL inte är tillämplig i förhållande till samtliga uppgifter på skattekontot (KRS mål 2832-19).
Source: Rättslig vägledning