Rättsfall: Underetreprenörs tillhandahållande av distansutbildning i teckenspråk

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att tillhandahållandet utgjorde uthyrning av personal och omfattades inte av undantaget från skatteplikt.
Source: Rättslig vägledning