Rättsfall: Undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder kan omfatta tjänster som är elektroniska och tjänsterna behöver inte avse hela funktionen

EU-domstolens mål C-58/20 K och C-59/20 DBKAG. Skatteverket kommer att se över sitt ställningstagande från 2017-04-21, Undantaget från skatteplikt för förvaltning av investeringsfonder, mervärdesskatt, dnr 131 173044-17/111.
Source: Rättslig vägledning