Rättsfall: Tjänster som består i att begära att en bank överför penningbelopp mellan bankkonton ansågs vara administrativa

EU-domstolen har bedömt att sådana tjänster inte omfattas av undantaget för betaltjänster utan i stället utgör administrativa tjänster.
Source: Rättslig vägledning