Rättsfall: Tjänster som avser transport m.m. i samband med export av varor till tredjeland

EU-domstolen har ansett att sådana tjänster inte omfattas av undantaget för tjänster i samband export när de tillhandahålls annan än avsändaren eller mottagaren av varorna. Skatteverket analyserar om domen påverkar tillämpningen av mervärdesskattelagen.
Source: Rättslig vägledning