Rättsfall: Tillhandahållande till Migrationsverket av tillfälligt boende för asylsökande.

Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2020 ref.51 – Tillhandahållande till Migrationsverket av tillfälligt boende för asylsökande.
Source: Rättslig vägledning