Rättsfall: Tillhandahållande av en licens för användning av en försäkringsprodukt är inte en försäkrings- eller återförsäkringstjänst

EU-domstolens mål C-907/19, Q-GmbH.
Source: Rättslig vägledning