Rättsfall: Tillhandahållande av en färdig publikation var inte framställning

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden där ett förbund anlitade ett bolag för att producera en publikation som omfattades av undantaget i 3 kap. 14 § ML.
Source: Rättslig vägledning