Rättsfall: Tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser kan vara en skattepliktig tjänst

HFD har kommit fram till att tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser i mån av plats normalt inte uppfyller alla kriterier för att vara uthyrning av fastighet. Tillhandahållandet är i så fall en skattepliktig tjänst.
Source: Rättslig vägledning