Rättsfall: Synnerliga skäl för förlängning av företagsrekonstruktion saknades

Synnerliga skäl för förlängning av företagsrekonstruktion saknades då ett bolag bl.a. hade avvikit väsentligt från den ursprungliga rekonstruktionsplanen.
Source: Rättslig vägledning