Rättsfall: Styrelseledamöters ansvar enligt ABL för ett rekonstruktionsbolags förpliktelser

Personligt ansvar vid kapitalbrist omfattar förpliktelser som uppkommit efter att en företagsrekonstruktion beviljats.
Source: Rättslig vägledning