Rättsfall: Styrelseledamöters ansvar enligt ABL för ett konkursbolags förpliktelser

Personligt ansvar vid kapitalbrist omfattar inte förpliktelser som uppkommit efter beslutet om konkurs.
Source: Rättslig vägledning