Rättsfall: SRN gör en ny bedömning avseende skatteplikten för upplåtelse av markområde för uppläggning av båtar samt hamnanläggningar för förtöjning av båtar.

Rättsfall: SRN anser att båda tillhandahållandena omfattas av skatteplikt enligt 3 kap. 3 § första stycket 5 ML (SRN 201709-01, dnr 8-17/I).
Source: Rättslig vägledning