Rättsfall: Skatteverkets konkursansökan mot ideell förening

Enligt hovrätten var de senast tillgängliga uppgifterna om firmatecknare för ideell förening tillräckliga för att Skatteverkets konkursansökan skulle kunna tas upp till prövning, trots att uppgifterna var sex år gamla.
Source: Rättslig vägledning