Rättsfall: Skatteverkets bedömning att inte ansöka om företrädaransvar är inte bindande för verket

Skatteverkets bedömning i en borgenärsutredning att inte ansöka om företrädaransvar mot en person är inget hinder för Skatteverket att senare ansöka om företrädaransvar mot personen.
Source: Rättslig vägledning