Rättsfall: Skatteverket är behörig part i mål om överklagade förrättningskostnader

Hovrätten har i flera avgöranden funnit att Kronofogden inte har rätt att överklaga ett beslut som avser förrättningskostnader hos Kronofogden, oavsett om kostnaderna hänför sig till ett allmänt mål eller ett enskilt mål.
Source: Rättslig vägledning