Rättsfall: Skadestånd som grundar sig på allvarlig brottslighet utgör skäl mot skuldsanering

Hovrätten har ansett att det inte är skäligt att bevilja skuldsanering för skadestånd som uppkommit med anledning av allvarlig brottslighet i form av grov stöld mot en arbetsgivare.
Source: Rättslig vägledning