Rättsfall: Sjuksköterskor och vårdassistenter ska i likhet med andra yrkeskategorier ha de yrkeskvalifikationer som krävs för att per telefon ge undantagen sjukvårdande behandling

EU-domstolen har bedömt att undantaget från skatteplikt endast gäller sjukvårdande behandling som tillhandahålls av yrkeskategorier med de yrkeskvalifikationer som krävs.
Source: Rättslig vägledning