Rättsfall: simundervisning är inte sådan utbildning som undantas från mervärdesskatt.

EU domstolen har funnit att simundervisning inte omfattas av begreppet undervisning.
Source: Rättslig vägledning