Rättsfall: Särskilda skäl vid namnbyte för EU-medborgare

HFD anser att det finns särskilda skäl för efternamnsbyte för en kvinna som är medborgare i både Sverige och annat EU-land trots att det fanns hinder mot namnbytet enligt svensk lag.
Source: Rättslig vägledning