Rättsfall: Samhällsomfattande posttjänst

Delgivning av handlingar kan utgöra en del av den samhällsomfattande posttjänsten och vara undantagen från skatteplikt.
Source: Rättslig vägledning