Rättsfall: Rättegångskostnader i konkursmål

I december 2016 kom två avgöranden från Högsta domstolen som behandlar frågan om rättegångskostnader i konkursmål när sökanden har återkallat konkursansökan. I april 2017 har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd i ytterligare ett mål avseende denna fråga.
Source: Rättslig vägledning