Rättsfall: Ränta vid Skatteverkets återbetalning till konkursbo

När Skatteverket ska betala tillbaka ett belopp som gäldenären inte har haft rätt att betala ska avkastningsränta beräknas på beloppet.
Source: Rättslig vägledning