Rättsfall: Programledaruppdrag ansågs utgöra ett enda tillhandahållande som omfattas av skattesatsen 6 procent

Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att programledaruppdraget var ett enda sammansatt tillhandahållande som omfattades av skattesatsen 6 procent. Skatteverket analyserar domen, framförallt utifrån ställningstagandet om uppdrag för film och tv.
Source: Rättslig vägledning