Rättsfall: Prisnedsättning i efterhand

Ett läkemedelsbolags betalning till ett sjukförsäkringsorgan som subventionerade bolagets läkemedel har ansetts utgöra en nedsättning av priset i efterhand.
Source: Rättslig vägledning