Rättsfall: Preskriptionsförlängning på grund av indrivningssabotage

Kammarrätten har beslutat om preskriptionsförlängning för en gäldenär som lät sin försäkringsersättning betalas ut till förälderns konto.
Source: Rättslig vägledning