Rättsfall: Preskriptionsförlängning med anledning av utlandsvistelse

Source: Rättslig vägledning