Rättsfall: Preskription av skattefordringar vid konkurs

Svea hovrätt bekräftar Skatteverkets synsätt att konkursansökan är en tillräcklig säkerställandeåtgärd och att ansökningen ska prövas förutsatt att den har lämnats in före preskriptionsinträdet.
Source: Rättslig vägledning