Rättsfall: Paintball är idrott

Högsta förvaltningsdomstolen anser att bolagets paketerbjudanden vilka till huvudsaklig del består av nyttjandet av en paintballanläggning omfattas av den längre skattesatsen för idrott.
Source: Rättslig vägledning