Rättsfall: Överföring av lastpallar till annat EU-land för uthyrning kan undantas från beskattning som unionsinternt förvärv.

EU domstolen i mål C-242/19, CHEP Equipment Pooling, har angett att en överföring av en vara inte ska förvärvsbeskattas när bruket av varorna är tillfälligt och varorna har överförts från den medlemsstat där den som överför varan är etablerad.
Source: Rättslig vägledning