Rättsfall: Omsättning eller vinstdelning i förhållande till insats i kommanditbolag

Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt ett överklagat förhandsbesked.
Source: Rättslig vägledning