Rättsfall: Omprövning av skuldsanering på grund av arvsavstående

Trots att tiden som gått sedan skuldsanering beviljades, att skuldsaneringen nu löpt ut och att gäldenären hade betalat enligt betalningsplanen var omständigheter som talade mot en omprövning fanns det skäl att upphäva skuldsaneringen.
Source: Rättslig vägledning