Rättsfall: Näringsförbud för systematiskt åsidosättande av skyldigheter i näringsverksamheten

En företrädare använde falska fakturor upprepade gånger över en längre tid. Trots att detta var över tre år sedan och företrädaren inte längre bedrev någon verksamhet, så gav hovrätten näringsförbud eftersom åsidosättandet varit systematiskt.
Source: Rättslig vägledning