Rättsfall: Makars ekonomiska gemenskap

Högsta förvaltningsdomstolen bekräftar betydelsen av makars ekonomiska gemenskap vid bedömning av väsentlig anknytning.
Source: Rättslig vägledning