Rättsfall: Likvidation av ett upplöst konkursbolag för att förhindra preskription

Högsta domstolen har slagit fast att en borgenär kan ansöka om likvidation av ett upplöst konkursbolag för att kunna vidta en preskriptionsavbrytande åtgärd mot bolaget.
Source: Rättslig vägledning