Rättsfall: Kostnader för inhämtande av information via en databas (Infotorg) har ansetts utgöra ersättningsgilla konkurskostnader

Source: Rättslig vägledning