Rättsfall: Köpoption med återköpsklausul vid avslutad anställning

HFD fann att köpoptioner med villkor om återköp vid avslutad anställning inte förlorade sin karaktär av värdepapper när den anställda hade rätt till marknadsmässig ersättning och ett uteblivet återköp inte ledde till att optionerna förföll.
Source: Rättslig vägledning