Rättsfall: Kompletteringsregeln är inte tillämplig vid bonusväxling

HFD har bedömt att kostnader för tryggande av pensionsutfästelser för anställda som väljer att växla en bonus mot pension inte är avdragsgilla enligt den s.k. kompletteringsregeln.
Source: Rättslig vägledning