Rättsfall: Kammarrättsdomar om villkoret om vissa värdeöverföringar i omställningsstödsreglerna

Kammarrätten har kommit fram till att de värdeöverföringar som gjorts utgör hinder för omställningsstöd.
Source: Rättslig vägledning