Rättsfall: Kammarrätten medger inte svensk filial till utländskt bolag avdrag för räntor på skuld avseende förvärv av dotterbolagsandelar

KRNS, mål nr 2385—2390-16 – Allokering av dotterbolagsandelar och ränteavdrag i ett utländskt bolags svenska filial.
Source: Rättslig vägledning