Rättsfall: Kammarrätten har ansett att uthyrning av asylboende till Migrationsverket inte omfattades av skatteplikt

Domstolen har bedömt uthyrningstidens längd med utgångspunkt i avtalstiden mellan uthyraren och Migrationsverket och inte i de asylboendes vistelsetider.
Source: Rättslig vägledning