Rättsfall: Kammarrätten anser att Skatteverket saknar grund för att kräva jämkning och återbetalning av avdragen mervärdesskatt för den period då bolaget var frivilligt skattskyldig under uppförandeskede men den planerade verksamheten aldrig påbörjades

Skatteverket har överklagat domen, KRSU 2018-09-18, mål nr 2895-17.
Source: Rättslig vägledning