Rättsfall: Jämkningsskyldighet vid ändrad användning

Enligt EU-domstolen blir man skyldig att jämka tidigare avdragen ingående skatt om man upphör att använda en investeringsvara för skattepliktiga transaktioner men fortsätter att använda den för transaktioner som är undantagna från skatteplikt (C-374/19)
Source: Rättslig vägledning