Rättsfall: Jämkning av tidigare gjorda avdrag vid ett enda tillfälle

Enligt EU-domstolen kan hela det ursprungliga avdraget justeras vid ett enda tillfälle om detta avdrag avviker från vad personen har rätt till på grundval av den faktiska användningen den första gången som investeringsvaran används (C-791/18).
Source: Rättslig vägledning