Rättsfall: Investerarna i en fondstruktur på Jersey har ansetts vara långivare och de verkliga mottagarna till de inkomster som motsvarade det svenska bolagets ränteutgifter

De investerare som var företag ansågs även vara i intressegemenskap med det svenska bolaget, vilket innebar att 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler var tillämpliga.
Source: Rättslig vägledning