Rättsfall: Intresseavvägning vid utmätning av en fastighet där det bor ett barn

Intresseavvägningen får inte vara schablonmässig utan Kronofogden ska i det enskilda fallet utreda hur ingripande en utmätning skulle bli och vilka negativa konsekvenser den skulle få för ett barn.
Source: Rättslig vägledning