Rättsfall: Internetbaserad sjukvård

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att undantaget för sjukvård kan vara tillämpligt även om den legitimerade läkaren inte befinner sig fysiskt på samma plats som patienten
Source: Rättslig vägledning