Rättsfall: Inte möjligt med befrielse avseende återbetalning av tidigare tillgodoförd intäktsränta

Kammarrätten anser inte att det finns laglig grund för att befria från negativ korrigerad intäktsränta.
Source: Rättslig vägledning