Rättsfall: Innebörden av kravet på att en utfästelse ska uppfylla villkoren för en pensionsförsäkring

Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att kravet i 28 kap. 2 § första stycket IL även kan uppfyllas genom att villkoren för utfästelsen är sådana att en försäkring för utfästelsen skulle ha varit en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL.
Source: Rättslig vägledning